Zero Accidents Reward

Posted on 15 Jul 2019 by Admin    

Reward of Zero Accident Level Silver
บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ ๑ ในกิจกรรม "การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Industry Level-4

Posted on 15 Jul 2019 by Admin    

Summary Report GL-4
บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการพัฒนาเพื่อให้เป็นโรงงานสีเขียวระดับ 4 โดยมีผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ GL-4 ดังนี้

CSR-DIW 2018

Posted on 15 Jul 2019 by Admin    

CSR-ASHIMORI REPORT 2018
บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW)

The Business Code of Conduct

Posted on 19 Jun 2018 by Admin    

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทอาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฏหมาย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดี เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Certificated Resist Influenza

Posted on 01 Sep 2017 by Admin    

Resist Influenza
บริษัทอาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ องค์กรร่วมใจต้านภัยไข้หวัดใหญ่ และได้รับ ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2559

Company Creed.

Posted on 15 Nov 2016 by Admin    

Company Creed.
Mission : Contribute to society by providing safety, comfort, and peace of mind.
Vision : Lead technical innovation in the fields of safety and rebuilding activities. Be a "small but excellent" company.

Ashimori "Clean Food Good Taste".

Posted on 12 Oct 2015 by Admin    

"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา" มอบป้ายรับรองมาตราฐาน "Clean Food Good Taste" แก่ บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการประเมินความสะอาด อร่อย ถูกสุขอนามัย ของอาหารในโรงอาหารฯ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า พนักงานหรือผู้มาติดต่อจะได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอน ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบรับรองนี้มี 1 ปี ทางบริษัทฯจะดำเนินการรักษามาตราฐานนี้และจะทำให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป.

Ashimori "Standard on Prevention and Solution to Drug Problems".

Posted on 12 Oct 2015 by Admin    

"จังหวัดฉะเชิงเทรา" มอบใบรับรอง "มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ" แก่ บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ตามเกณฑ์มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบรับรองนี้มีผลถึง 3 ปี ทางบริษัทฯจะดำเนินการรักษามาตราฐานนี้และจะทำให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป.

Ashimori "Safety Factory Certificated".

Posted on 12 Sep 2015 by Admin    

"กระทรวงแรงงาน" มอบใบประกาศเกียรติคุณ บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.

Ashimori "Reforest Rally".

Posted on 10 Aug 2015 by Admin    

Ashimori "แรลลี่ปลูกป่า ทำดีเพื่อแม่"บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมคืนพื้นที่สีเขียวสู่ผืนป่าด้วยกิจกรรม "แรลลี่ปลูกป่า ทำดีเพื่อแม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี.

Ashimori "Team Building #1'58".

Posted on 05 June 2015 by Admin    

กิจกรรมสร้างทีมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทุกท่านสร้างความสามัคคีร่วมกัน และมีใจที่เป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในครอบครัวอาชิโมริ กิจกรรมดีดีแบบนี้จะจัดขึ้นทุกปีสำหรับพนักงานใหม่ครอบครัว ASMT.

Ashimori "Lunch for children Program".

Posted on 05 June 2015 by Admin    

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดเล็งเห็นให้มีโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆเหล่านี้ ในโอกาสหน้าทางบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมดีดีเช่นนี้ต่อไป.

Ashimori exclusion to "Nepal".

Posted on 18 May 2015 by Admin    

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลทุกท่านที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558.

Our Products

Safety Parts & Car Accessories

  • - Module Airbag.
  • - Curtain Airbag.
  • - Cushion Airbag.
  • - Seat Belt Ass'y.
  • - Buckle Ass'y.
  • - Tonneau Cover.
  • - Electric Rear Sunshade.

Google Maps.

Contact Us

Ashimori (Thailand) Company Limited.

Head Quarter (00000)

Address: 89 Moo.9 Wellgrow Industrial Estate,
Bangna-Trad Rd., K.m. 36, Tambol Bangwua,
Bangpakong District, Chachoengsao 24130, Thailand.
Telephone: +66-38571-751 to 9
FAX: +66-38571-760
E-mail:it_staff1@ashimori.co.th

 

Branch No.1 (00001)

Address: 29 Bangkok Business Center
Building., 18th Floor., Room 1805, Sukhumvit 63
Road., Klongton-Nuae, Wattana, Bangkok 10110
Thailand.
Telephone: +662-714-4101
FAX: +662-714-4455